Вторник, 21.05.2019, 07:00
Шахи Поділля
Главная | Статут ХОФШ | Регистрация | Вход
Меню сайта
Категорії розділу
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Besucherzahler attractive russian brides from Moscow
счетчик посещений

statut  

Статут

 Хмельницької обласної 

Федерації шахів

м. Хмельницький

2010 рік

  1. Загальні положення  

 1.1. Хмельницька обласна Федерація шахів (скорочена назва - ХОФШ), надалі по тексту Федерація, є місцевою громадською неприбутковою організацією фізкультурно – спортивної спрямованості, яка об’єднує громадян Хмельницької області, на засадах єдності інтересів для реалізації основних завдань, передбачених цим Статутом.  

1.2. Федерація діє відповідно чинного законодавства України на принципах добровільності, рівноправності та самоврядування.

1.3. Діяльність Федерації поширюється на територію Хмельницької області та регламентується цим Статутом, Законом України «Про об'єднання громадян».

1.4. З моменту державної реєстрації Федерація набуває прав юридичної особи, має рахунки в банківських установах, веде бухгалтерський облік та самостійний баланс, має печатку та штамп зі своєю назвою та шаховою символіко. Має право від свого імені укладати договори, набувати майнові, а також немайнові права та обов’язки, бути позивачем та відповідачем в Господарському та інших судах. Символіка Федерації реєструється у встановленому законодавством порядку.

1.5. Федерація визнає основні принципи, цілі та завдання Федерації шахів України, Олімпійської хартії, правила ФІДЕ і здійснює свою діяльність у тісній співпраці з органами Хмельницької обласної виконавчої влади, Управлінням у справах сім'ї, молоді та спорту, Управлінням науки та освіти і іншими державними та громадськими організаціями.

1.6. Юридична адреса: вул. Соборна, буд. 48, кв. 34, індекс 29000, м. Хмельницький.

2. Мета та завдання Федерації

2.1. Мета Федерації:

 - задоволення та захист спільних інтересів своїх членів, що полягають у сприянні розвитку шахів в Хмельницькій області, підвищення їх ролі у гармонійному розвитку особи, зміцнення здоров’я та формуванні здорового способу життя молоді шкільного віку та громадян Хмельниччини.  

2.2. Основні завдання Федерації:

 - пропаганда й популяризація шахів серед населення, колективів організацій та підприємств, навчально – виховних закладів;

 - сприяє підготовці висококваліфікованих шахістів, суддів, тренерів в організації успішних виступів шахістів Хмельниччини на обласних, республіканських та міжнародних змаганнях;

 - розвиток та зміцнення спортивних зв’язків з іншими громадськими організаціями України.  

3. Основні функції Федерації

Федерація відповідно положень Статуту та чинного законодавства України виконує такі функції:

3.1. Надає практичну, методичну, організаційну допомогу членам Федерації.

3.2. Пропагує серед молоді та населення здоровий спосіб життя.

3.3. Сприяє організації спортивних змагань, фестивалів, тренувальних зборів.

3.4. Бере участь в організації і проведенні наукових досліджень, виданні довідково – інформаційних та методичних посібників.

3.5. Сприяє організації й проведенню спільно із зацікавленими організаціями та установами: підготовку, навчання та підвищення кваліфікації тренерів, суддів та інших спеціалістів.

3.6. Приймає участь та проводить науково – практичні конференції, семінари, симпозіуми.

3.7. Висвітлює свою діяльність в засобах масової інформації, сприяє виданню шахової літератури, виготовленню шахового обладнання та іншої продукції, необхідної для діяльності Федерації.

3.8. Організовує виготовлення офіційної, пам’ятної атрибутики із символікою ХОФШ.

3.9. У встановленому порядку подає матеріали щодо заохочення спортсменів, тренерів, суддів та інших спеціалістів.

3.10. Здійснює заходи дисциплінарного впливу до членів Федерації, обумовлені цим Статутом.

3.11. Представляє інтереси Федерації в органах Хмельницької обласної виконавчої влади, обласному управлінні у справах сім’ї, молоді та спорту та в Федерації шахів України, а також в інших організаціях.

3.12. Надає пропозиції до Єдиного календарного плану спортивних змагань і навчально – тренувальних зборів.

3.13. Пропонує кандидатури спортсменів та інших фахівців щодо збірної команди з шахів Хмельницької області.

3.14. Пропонує склади збірних команд Хмельницької області для участі в міжобласних, республіканських та міжнародних змаганнях.

3.15. Вносить пропозиції щодо присвоєння спортсменам, тренерам – викладачам та суддям спортивних, кваліфікаційних і почесних звань, інших нагород.

3.16. Розробляє Правила та Положення для проведення змагань та інших заходів, направлених на розвиток інтелектуальних здібностей, здорового способу життя серед молоді та дорослих.

3.17. Розробляє нормативні положення для підготовки спортсменів розрядників та суддів.

4. Члени Федерації

4.1. Членство у Федерації є добровільним і може бути індивідуальним, колективним і почесним.

4.2. Індивідуальними членами Федерації можуть бути громадяни України не молодші 14 років, іноземні громадяни, а також особи без громадянства, які визнають Статут Федерації, своєчасно сплачують у встановленому порядку вступні та членські внески і сприяють діяльності Федерації.

4.3. Колективними членами Федерації можуть бути колективи організацій, підприємств, установ, які визнають Статут Федерації, сплачують у відповідному порядку вступні та членські внески та активно сприяють діяльності Федерації.

4.4. Почесними членами Федерації можуть бути особи, які зробили значний особистий внесок у розвиток шахів Хмельницької області. Порядок присвоєння звання визначається Положенням про Почесного члена Федерації, що затверджується рішенням Ради Федерації.

4.5. Прийом до членів Федерації здійснюється Радою Федерації.

4.6. Індивідуальні та колективні члени вступають до Федерації на підставі заяви, сплачують вступні та щорічні внески і встають на облік у Федерації. Розмір вступного та членського внесків, порядок й механізм перерахування коштів визначаються Радою Федерації.

4.7. Припинення членства у Федерації може бути добровільним на підставі заяви або примусовим у зв’язку з виключенням.

4.8. За порушення Статуту, нанесення моральних та матеріальних збитків, порушення етичних норм до членів Федерації можуть бути застосовані: - зауваження, попередження, виключення з Федерації.

4.9. Виключення з Федерації приймається більшістю голосів Радою Федерації.

5. Права й обов’язки членів Федерації

5.1. Члени Федерації мають право:

5.1.1. Обирати та бути обраними до керівних органів Федерації.

5.1.2. Брати участь у плануванні, обговоренні та вирішенні питань діяльності Федерації, вносити пропозиції щодо її роботи.

5.1.3. Брати участь у змаганнях, зборах та інших заходах Федерації.

5.1.4. Користуватись атрибутами Федерації.

5.1.5. Отримувати організаційні, спеціальні та технічні матеріали, що видає Федерація.

5.1.6. Одержувати підтримку у захисті власних прав у межах чинного законодавства України.

5.2. Члени Федерації зобов’язані:

5.2.1. Дотримуватись вимог Статуту Федерації.

5.2.2. Виконувати рішення керівних органів Федерації.

5.2.3. Своєчасно сплачувати членські внески.

5.2.4. Утримуватись від дій, що можуть завдавати шкоди Федерації та її членам.

5.2.5. Своєю діяльністю зміцнювати авторитет, матеріальну базу та самостійність Федерації.

6. Керівні та виконавчі органи Федерації

6.1. Органами управління Федерації є:

 - Конференція – вищий статутний орган Федерації;

 - Рада Федерації – діє в період між Конференціями;

 - Президент Федерації – обирається Засновниками Федерації.

6.2. Вищим керівним органом Федерації є Конференція.

6.3. Конференція скликається не рідше одного разу на рік.

6.4. Позачергова Конференція скликається на вимогу не менш ніж 1/3 членів Федерації або 2/3 членів Ради Федерації.

6.5. Конференція вважається правомочною, якщо на ній присутні не менше ½ членів + 1 член Федерації.

6.6. Рішення по питанням, які внесені в порядок денний Конференції, приймаються не менше 2/3 голосів від присутніх на Конференції членів Федерації, крім випадків передбачених цим статутом. Кожен член Федерації має право одного голосу. 6.7. До компетенції Конференції Федерації належать питання:

 - внесення змін та доповнень до Статуту Федерації;

 - прийняття рішення про припинення діяльності Федерації;

 - визначення кількісного та персонального складу Ради Федерації;

 - розгляд та затвердження звітів Ради Федерації та Ревізійної комісії;

 - затвердження основних напрямків діяльності Федерації;

 - затвердження кандидатури Виконавчого директора Федерації;

 - встановлення розміру і терміну сплати вступних і членських внесків;

 - обрання строком на чотири роки Ради Федерації та Ревізійної комісії;

 - делегування певної частини своїх повноважень Раді Федерації.

6.8. У період між Конференціями управління Федерацією здійснюється Радою Федерації.

6.9. Рада Федерації:

 - скликає Конференцію членів Федерації, визначає порядок денний Конференції, час і місце її проведення;

 - здійснює контроль за реалізацією рішень Конференції і затверджених нею напрямків діяльності Федерації;

 - на час здійснення своїх повноважень обирає Виконавчого директора та встановлює йому розмір посадового окладу;

 - за поданням Виконавчого директора затверджує штатний розклад Федерації;

 - складає щорічний календарний план діяльності Федерації;

 - затверджує визначені поточні завдання і здійснює контроль за їх виконанням;

 - проводить свої засідання за необхідності, але не менше чотири рази на рік; засідання вважається правомочним, якщо на ньому присутня більшість членів Ради Федерації;

 - може приймати рішення шляхом опитування, при цьому кожен з учасників у проколі ставить власний підпис і рішення вважається прийнятим, якщо за нього висловилось 2/3 від загальної кількості членів Ради Федерації;

 - на засіданні головує один з членів Ради Федерації, кандидатуру якого підтримали більшість учасників.

6.10. Президент Федерації обирається строком на чотири роки:

 - у своїй діяльності керується рішеннями Конференції та Ради Федерації;

 - організовує роботу Ради Федерації;

 - представляє Федерацію в державних органах, громадських міжнародних організаціях;

 - затверджує план діяльності Ради Федерації та Виконавчого директора та звіти;

 - підписує звіти, угоди та інші документи;

 - у межах своєї компетенції приймає рішення за пропозиціями і заявами, що надійшли від членів Федерації та інших організацій;

 - виконує інші функції, що випливають з цього Статуту та рішень Конференцій;

 - здійснює виключно поточну діяльність з контролю по виконанню рішень Конференції та Ради Федерації;

 - по дорученню представляє інтереси Федерації у відносинах з іншими юридичними і фізичними особами;

 - має право першого підпису на всій офіційній документації Федерації;

 - несе відповідальність за фінансову діяльність та використання матеріальних і фінансових ресурсів Федерації;

 - укладає договори з юридичними та фізичними особами;

 - у межах затвердженого кошторису фонду оплати праці затверджує структуру штату та чисельність працівників Федерації;

 - у межах своєї компетенції видає накази і дає вказівки, обов’язкові для своїх працівників, які діють відповідно до розподілу обов’язків, затверджених Президентом;

 - підписує фінансові документи, видає доручення, відкриває рахунки в банках.

6.11. Дострокове припинення повноважень Президента Федерації можливе:

 - за рішенням 2/3 голосів делегатів Конференції за поданням Ревізійної комісії до Ради Федерації в разі грубих порушень ним вимог Статуту, нанесення матеріальних збитків своїми діями Федерації в особливо великих розмірах;

 - за власним бажанням;

 - у разі припинення діяльності Федерації.

7. Ревізійна комісія

7.1. Ревізійна комісія обирається у складі трьох осіб Конференцією Федерації строком на чотири роки.

7.2. До складу Ревізійної комісії не можуть бути обрані члени Ради Федерації.

7.3. Ревізійна комісія підзвітна Конференції Федерації.

7.4. Комісія здійснює контроль за дотриманням Радою і Президентом Федерації вимог Статуту, виконання рішень Конференції, за фінансовою та господарською діяльністю Федерації.

7.5. Ревізійна комісія складає висновки за річними звітами та балансами і подає їх на затвердження Конференції.

8. Кошти та майно Федерації

8.1. Відповідно до Закону України «Про об’єднання громадян» Федерація має право мати у власності кошти та майно, необхідне для реалізації статутної діяльності.

8.2. Кошти Федерації утворюються за рахунок:

 - власних і членських внесків;

 - благодійних внесків та надходжень з бюджету;

 - надходжень від господарської діяльності створених організацією підприємств, установ та організацій.

8.3. Розмір і порядок сплати вступних і членських внесків визначаються та затверджуються Радою Федерації.

8.4. Кошти Федерації використовуються на її статутні цілі.

8.5. Федерація є власником майна, що їй належить, здійснює відповідно до чинного законодавства володіння, користування та розпорядження майном, що перебуває у її власності згідно з цілями своєї статутної діяльності.

9. Припинення діяльності Федерації

9.1. Припинення діяльності Федерації може бути здійснено шляхом її реорганізації (поділу, приєднання, перетворення, злиття) або ліквідації, якщо за такі рішення проголосували не менше як 3/4 присутніх на Конференції. Ліквідація може бувти також здійсненна за рішенням суду.

9.2. Ліквідація Федерації здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Конференцією, що прийняла рішення про ліквідацію, або за рішенням суду.

9.3. В разі ліквідації Федерації всі її активи передаються іншій неприбутковій  організації відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

10. Внесення змін до статуту

10.1. Зміни до статуту приймаються на Конференції Федерації, якщо за таке рішення проголосувало не менше як 3/4 присутніх на Конферренції.

10.2. Зміни до статуту Федерації підлягають обов`язковій реєстрації у встановленому законодавством порядку.

Поиск по сайту
Форма входа
Топ-15 по рейтингу
 • Разин В.-2508
 • 2381 ФИДЕ
 • Михалец Л.-2467
 • 2405 ФИДЕ
 • Нечаев А.-2441
 • 2365 ФИДЕ
 • Ганин М.-2400
 • 2403 ФИДЕ
 • Полищук О.-2352
 • 2149 ФИДЕ
 • Понятышин Я.-2327
 • 2146 ФИДЕ
 • Янюк В.-2367
 • 2148 ФИДЕ
 • Пастухов И.-2350
 • 2227 ФИДЕ
 • Герасименюк М.-2289
 • 2199 ФИДЕ
 • Грыгорив М.2306
 • 2245 ФИДЕ
 • Иванов А.-2225
 • 2180 ФИДЕ
 • Сахаров А.-2164
 • Иванов В.-2201
 • 1980 ФИДЕ
 • Возный К.-2181
 • 2133 ФИДЕ
 • Личкевич В. -2177
 • Весь рейтинг
 • Календарь
  «  Май 2019  »
  ПнВтСрЧтПтСбВс
    12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031
  Архив записей
  Задача дня від Shredder  Игры онлайн

  Copyright MyCorp © 2019 Сделать бесплатный сайт с uCoz